Personvernerklæring for FrisørHuset AS (org.nr. 990873461)

I tråd med ny personopplysningslov, som følge av EUs nye personvernforordning (GDPR), følger en oppdatert erklæring om håndtering av personopplysninger i FrisørHuset AS.

Ved å registrere deg som ny bruker i vårt online bookingsystem samtykker du til håndteringen av personopplysninger som beskrevet nedenfor. Eksisterende kunder bes besvare e-post eller papirskjema i FrisørHuset AS sine lokaler for å gi sitt samtykke.

§ 1 Definisjon
Med personopplysninger menes fullt navn, telefonnummer, e-postadresse, postadresse og informasjon om behandlinger foretatt i FrisørHuset AS sine lokaler.

§ 2 Håndtering av personopplysninger
Personopplysningene lagres i et online bestillingssystem, kalt Onlinebooq.

Bookingsystemet, herunder personopplysningene, er kun tilgjengelige for ansatte i FrisørHuset AS og personell som til enhver tid leier arbeidssted i FrisørHuset AS sine lokaler.

Personopplysningene om kunden slettes to år etter siste behandling foretatt i FrisørHuset AS sine lokaler.

§ 3 Overordnet ansvar for håndtering av personopplysninger
Daglig leder i FrisørHuset AS, Guro Helgesen Aase, har det overordnede ansvaret for håndteringen av personopplysningene. Daglig leder kan kontaktes per telefon (51 53 10 01) eller per melding via FrisørHuset AS sine Facebook-sider i FrisørHuset AS sine gjeldende åpningstider.

§ 4 Kundens rettigheter
Ved å kontakte daglig leder, kan kunden be om innsyn i de personopplysningene FrisørHuset AS har lagret om vedkommende.

Kunden kan også be om at opplysningene redigeres eller slettes, eller at registeringen av opplysningene begrenses.

Kunden har rett til å klage til Datatilsynet dersom vedkommende mener at FrisørHuset AS sin behandling av personopplysningene er i strid med den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning.

§ 5 Samtykke til håndtering av personopplysninger
Ved å samtykke til lagring av nevnte personopplysninger, sikrer kunden en best mulig opplevelse hos FrisørHuset AS.

Samtykket gjelder lagring av personopplysninger som beskrevet ovenfor i Onlinebooq, samt mottak av nyhetsbrev og annen markedsføring fra FrisørHuset AS.

§ 6 Konsekvens av manglende samtykke til håndtering av personopplysninger
Dersom kunden ikke samtykker til lagring av nevnte personopplysninger, er det ikke mulig å bestille behandlinger via FrisørHuset AS sin nettbestilling. Det forhindrer også lagring av informasjon om tidligere behandlinger i FrisørHuset AS, hvilket vanskeliggjør kontinuitet i servicen som tilbys.Bestill time